Setcar ...a jedete dál

 

Setcar je praktický pomocník motoristů. Představte si situaci, že jste se stali účastníky dopravní nehody. Naštěstí se při ní nikomu nic nestalo. Vyjma vašich vozů, ty byly poškozené natolik, že nemůžete pokračovat ve své cestě... Se Setcarem však jedete dál.

Geneze loga
Roskres loga
Plnobarevné logo
Symbol
Vizuál-tiskoviny
Potisk obálek
Firemní vizitka
Titulka website
Firemní polep
Firemní ID karta
Korporátní vlajka
Firemní fotomotiv
Logo

Vytvořím logo a vizuální identitu i pro vás
Ozvěte se

 

 

VRAŤ MĚ NA PORTFOLIO